Çevre ve Enerji Politikamız

Doğal kaynaklarımız nüfus artışı ve dolayısıyla tüketimin artması sebebiyle gün geçtikçe azalmaktadır. Bu bağlamda da atık üretimi aynı oranda artmaktadır. Nitelikli atıkları geri dönüşümde kullanarak artan atık üretimini tekrar kullanılabilir hale getirmek doğal kaynakların tüketimine pozitif bir etki sağlar.

Bu bağlamda çevre korunması ve enerji kullanımını azaltmak amacıyla gerekli faaliyetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.


Çevre politikalarımız;

  • Atıklarımızı sınıflandırarak geri dönüşüm tesislerine teslim etmek
  • Atık üretimini azaltıcı çalışmalar yapmak
  • Geri dönüşümü mümkün olan girdilerin yeniden kullanımını sağlayacak araştırmaları yapmak
  • Çalışanlarımızı çevre korunması konusunda bilinçlendirmek

Enerji politikalarımız;

  • Ürettiğimiz ürünleri belirlenen kalite standartlarının da üzerine taşımak ve kullanımında ısı-enerji kaybını minimuma düşürmeyi amaçlamak
  • Enerjinin daha verimli kullanımını sağlayabilen yeni teknoloji ürünleri satın alarak üretim tesislerimizde kullanmak