İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Bu kapsamdaki politikalarımız;

  • İlgili yasal düzenlemelere uymak
  • İş kazalarını oluşumunu engellemek için düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunmak
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini arttırarak karşılaşabileceği tehlikeler konusunda eğitmek
  • Bayi ve tedarikçilerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek