Sedex Nedir?

Sedex, küresel tedarik zincirinde üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştıran küresel bir organizasyodur. Küresel tedarik zincirinde, sorumlu ve etik iş uygulamaları ve iyileştirme süreçleri geliştiren ve kar amacı gütmeyen Sedex, tedarik zincirinde yer alan firmaların etik ticaret konusunda gelişmelerini hedeflemektedir.

Sedex yaklaşımı, alıcıların ve tedarikçi firmaların veri paylaşımında ve alışverişinde, sosyal ve çevresel riskleri daha iyi yönetmelerine ve sorumlu kaynakla doğru ve olumlu şekilde kullanmalarına destek olmaktadır.

Bu amaçla firmaların tedarik zincirindeki riskleri haritalandırmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için bir takım araçlar ve reheberlik hizmetleri sağlamakta ve eğitimler vermektedir.

Bugün 150’nin üzerinde ülkede, gıda, tarım, finansal hizmetler, giyim ve konfeksiyon, paketleme ve kimyasallar dahil olmak üzere 40’a yakın sektörde, 60 binden fazla işletme Sedex üyesidir.

Bugünün ticari ilişkilerinde firmaların karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri, tedarik zincirinin karmaşıklığı yüzünden ortaya çıkan riskleri yönetmektir. Tedarik zincirinde çok fazla firmanın yer alması ve bunların takip edilmesi, firmaların faaliyetlerini etkileyen risklerin farkında olmalarını zora sokmaktadır.

Bu nedenle Sedex araç ve hizmetlerini kullanmak, firmaların bilinçli ve doğru kararlar almasına ve iş hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği alanlarında performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sedex organizasyonu, sorumlu kaynak kullanımı konusunda 15 yıllık uzmanlığa sahiptir ve Birleşmiş Milletler ve Etik Ticaret Girişimi gibi dünyanın en tanınmış kuruluşları ile çalışmaktadır. Sedex, küresel ticaretin geleceğinde, doğru bilgi ve teknolojilerle çalışmanın önemine inanmaktadır.

Bugün çok fazla firma, işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konularındaki performanslarını yönetmek için Sedex’i kullanmaktadır. Sedex üyelerine, birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgiye dayalı iş kararları alma ve değer zincirlerinde sürekli iyileştirme yapma imkanı sağlamaktadır.