Tag - CEKAL

CEKAL (Cam ürünleri ile ilgili test ve belgelendirme Fransa standardı) Sertifikasyonumuz Tamamlandı.

CEKAL Nedir?  Cam ürünleri ile ilgili test ve belgelendirme Fransa standartıdır. 1989 yılından beri cam sektöründe cam ürünlerinin kalite ve performans testlerini tarafsız olarak yapan uluslararası bir kuruluştur. 

Cekal Belgelendirme süreci ürünün özelliğine ve türüne göre farklılık göstermektedir. Cekal İşareti taşıyan bir ürün standarda ait tüm testlerin yapıldığını ve üürünün Cekal Standardı üzerinden belgeli olduğunu gösterir.

Cekal testlerine tabi camlar Isıcamlar, Lamine Camlar ve Sertleştirilmiş camlardır.